1. Noron

Noron sử dụng công nghệ và ngôn ngữ lập trình nào vậy?

Mình rất ấn tượng với website Noron vì trang web có 1 giao diện thân thiện với người dùng và rất nhiều tính năng hữu ích. Mình có 1 câu hỏi là team phát triển đã dùng công nghệ và ngôn ngữ lập trình nào để tạo nên Noron vậy ?

Từ khóa: noron

Chào bạn, backend Noron hiện nay đang chủ yếu sử dụng hoàn toàn Java, từ API, đến các service tìm kiếm, recommendation, notification và các service phục vụ đồng bộ dữ liệu và cho các bài toàn khác. Về lưu trữ, Noron đang sử dụng cả MySQL và MongoDB cho các mục đích khác nhau. Noron sử Elasticsearch cho việc tìm kiếm và thống kê và một số tính năng khác. Ngoài ra hệ thống còn sử dụng Kafka để đẩy dữ liệu đến các service khác.

Trả lời

Chào bạn, backend Noron hiện nay đang chủ yếu sử dụng hoàn toàn Java, từ API, đến các service tìm kiếm, recommendation, notification và các service phục vụ đồng bộ dữ liệu và cho các bài toàn khác. Về lưu trữ, Noron đang sử dụng cả MySQL và MongoDB cho các mục đích khác nhau. Noron sử Elasticsearch cho việc tìm kiếm và thống kê và một số tính năng khác. Ngoài ra hệ thống còn sử dụng Kafka để đẩy dữ liệu đến các service khác.

Cảm ơn bạn đã nhận xét, bọn mình vẫn còn phải phấn đấu nhiều lắm. Hi vọng sẽ nhận được nhiều góp ý chân thành từ cộng đồng để Noron có thể hoàn thiện tốt hơn :)

Còn về cộng nghệ và ngôn ngữ lập trình mà Noron đang sử dụng, trong một hai câu thì khó mà nói hết được, nên mình chỉ có thể tóm tắt lại. Với phần giao diện người dùng (frontend) thì bọn mình xây dựng trên ReactJs (Javascript), còn backend thì là sự kết hợp nhiều thứ như MySQL, MongoDB, CDN, Microservices, ...