Nuôi hamster có khó không?

  1. Sinh vật cảnh

Gần đây mình đang có ý định sẽ nuôi một bé hamster cho vui nhà, nhưng mình vẫn chưa có kinh nghiệm nuôi thú cưng , mọi người ai biết chia sẻ với ạ mình cảm ơn ^^

https://cdn.noron.vn/2021/04/06/37598185206645038-1617716489.png
Từ khóa: 

hamster

,

sinh vật cảnh

Rất khó với người mới nuôi lần đầu tiên và rất dễ đối với người nuôi lần thứ 2

Trả lời

Rất khó với người mới nuôi lần đầu tiên và rất dễ đối với người nuôi lần thứ 2