1. Du lịch

Ở côn đảo có nhà trọ cho thuê không, giá bao nhiêu?

Từ khóa: du lịch
Có rất nhiều bạn nhé! Giá thì cũng tuỳ nhưng mình thấy không quá cao. 
Mình từng ở đây cùng gia đình thấy sạch và có cả chỗ nấu ăn luôn.
 
Bạn liên hệ đc của họ nhé 0985564149! O984858190

Còn chung giá ở Côn Đảo từ 2xx - 7xx thôi.

https://cdn.noron.vn/2022/06/08/728681823711967950-1654671758.jpg

Trả lời

Có rất nhiều bạn nhé! Giá thì cũng tuỳ nhưng mình thấy không quá cao. 
Mình từng ở đây cùng gia đình thấy sạch và có cả chỗ nấu ăn luôn.
 
Bạn liên hệ đc của họ nhé 0985564149! O984858190

Còn chung giá ở Côn Đảo từ 2xx - 7xx thôi.

https://cdn.noron.vn/2022/06/08/728681823711967950-1654671758.jpg