1. Sinh vật cảnh

Ở Hồ Chí Minh, muốn mua chó thì mua ở đâu?

Từ khóa: Sinh vật cảnh

Cùng tùy giống cho bạn muốn nuôi nữa.

Đợt mình mua Poodle thì lên Chotot cũng khá nhiều option.

Mình khuyên là không nên mua dọc các đường, nhất là khu Lê Hồng Phong vì chó khu này thường bị người bán tiêm thuốc cho khỏe, nhưng về mấy hôm là bị ốm.

Trả lời

Cùng tùy giống cho bạn muốn nuôi nữa.

Đợt mình mua Poodle thì lên Chotot cũng khá nhiều option.

Mình khuyên là không nên mua dọc các đường, nhất là khu Lê Hồng Phong vì chó khu này thường bị người bán tiêm thuốc cho khỏe, nhưng về mấy hôm là bị ốm.