Phân biệt "a few" với "a little" như thế nào ạ?

  1. Ngoại ngữ

Bạn nào rành tiếng anh chỉ mình giúp với???

Từ khóa: 

a few

,

a little

,

tiếng anh

,

ngoại ngữ

Trước đây mình có học khóa Tiếng Anh online và được cô giải thích. Nay xin chia sẻ với bạn:

Đầu tiên, theo sau "little" và "a little" là danh từ không đếm được:

  • Little + danh từ không đếm được: rất ít, không đủ để (mang tính phủ định)

VD: I have a little money, not enough to buy a book.

  • A little + danh từ không đếm được: có một ít, đủ để

VD: I have a little money, enough to buy a book.

Nếu như theo sau little, a little là danh từ không đếm được thì theo sau few, a few là danh từ đếm được số nhiều:

  • Few + danh từ đếm được số nhiều: rất ít, không đủ để (mang tính phủ định)

VD: I have few books, not enough for reference reading.

  • A few + danh từ đếm được số nhiều: có một chút, đủ để

VD: I have a few records, enough for listening.

=> Tóm lại, "a little" và "a few" dùng trong câu mang nghĩa tuy còn ít nhưng vẫn đủ dùng, còn little và few mang nghĩa còn quá ít, không đủ để làm gì.

Hy vọng câu trả lời sẽ giúp ích cho bạn!

Thân!

Trả lời

Trước đây mình có học khóa Tiếng Anh online và được cô giải thích. Nay xin chia sẻ với bạn:

Đầu tiên, theo sau "little" và "a little" là danh từ không đếm được:

  • Little + danh từ không đếm được: rất ít, không đủ để (mang tính phủ định)

VD: I have a little money, not enough to buy a book.

  • A little + danh từ không đếm được: có một ít, đủ để

VD: I have a little money, enough to buy a book.

Nếu như theo sau little, a little là danh từ không đếm được thì theo sau few, a few là danh từ đếm được số nhiều:

  • Few + danh từ đếm được số nhiều: rất ít, không đủ để (mang tính phủ định)

VD: I have few books, not enough for reference reading.

  • A few + danh từ đếm được số nhiều: có một chút, đủ để

VD: I have a few records, enough for listening.

=> Tóm lại, "a little" và "a few" dùng trong câu mang nghĩa tuy còn ít nhưng vẫn đủ dùng, còn little và few mang nghĩa còn quá ít, không đủ để làm gì.

Hy vọng câu trả lời sẽ giúp ích cho bạn!

Thân!

Hi, you guys😃

English gramma rules,OMG 😥. Man! it's horrible for a while-trying to recall. Okie, there is good news and here they are😅:

-I've been in California for a few months.

{Use with plural countable nouns, số nhiều đếm được}

-There is a little time to chat before the airplane takes off.

[Use  with singular uncountable nouns, số ít kg đếm được] 

Got it? 👍, 😃have a wonderful day.

Các bạn có thể tham khảo Grammar Today của trường Đại học Cambridge, England, UK. tại link:

Little, a little, few, a few - English Grammar Today - Cambridge Dictionary

dictionary.cambridge.org

Have a nice day,😃.