Phân biệt văn hóa dân gian và văn học dân gian?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Không phải bất kỳ những gì truyền miệng trong dân gian đều là văn học dân gian mà chỉ những sáng tác thỏa mãn 2 điều kiện sau mới thừa nhận là tác phẩm văn học dân gian * Thứ nhất, tác phẩm phải phản ánh những vấn đề nhân dân quan tâm thông qua con đường nghệ thuật. * Thứ hai, tác phẩm phải được nhân dân yêu quý, thừa nhận và đưa vào diễn xướng rồi trở thành một bộ phận máu thịt không thể tách rời trong đời sống nhân dân. * Còn những câu chuyện, những lời nói vằn vè rồi được lưu truyền trong dân gian nhưng không đảm bảo 2 tiêu chí trên thì vẫn không phải văn học dân gian.
Trả lời
Không phải bất kỳ những gì truyền miệng trong dân gian đều là văn học dân gian mà chỉ những sáng tác thỏa mãn 2 điều kiện sau mới thừa nhận là tác phẩm văn học dân gian * Thứ nhất, tác phẩm phải phản ánh những vấn đề nhân dân quan tâm thông qua con đường nghệ thuật. * Thứ hai, tác phẩm phải được nhân dân yêu quý, thừa nhận và đưa vào diễn xướng rồi trở thành một bộ phận máu thịt không thể tách rời trong đời sống nhân dân. * Còn những câu chuyện, những lời nói vằn vè rồi được lưu truyền trong dân gian nhưng không đảm bảo 2 tiêu chí trên thì vẫn không phải văn học dân gian.