1. Noron.vn
  2. Phát triển bản thân để làm gì?

Phát triển bản thân để làm gì?

Chiến dịch mới của Sting hay quá.

"Thế thôi" là đã hơn bao người, tại sao phải gắng sức thêm nữa vậy?

Phát triển bản thân vốn mục đích chưa bao giờ là vì để hơn người ta, mà là để chiến thắng bản thân. Push bản thân từng phút một từng chuyện nhỏ để nhận ra được giới hạn thật sự của chúng ta xa hơn chúng ta tưởng.

Có 1 người đã cho coi đoạn clip này, và kể từ đó, những gì mình từng cho là giới hạn mình đều cố để vượt qua. Vì thật ra, sức mình hơn thế nhiều!

Trả lời

Yep , rất đồng ý với bạn. Phát triển bản thân không phải để phù hợp với chuẩn mực nào hết, Ko phải để hơn người nào hết.

Khong nên vì xã hội đặt tiêu chuẩn thành công là cần phải có kỹ năng này , kỹ năng kia; vì người bạn này người bạn kia đã đi tới đó rồi, ta phải nỗ lực để đi tới đó. Hãy vì chính mình, vì tôi biết đó là thứ tôi muốn, là con đường tôi chọn; và tôi biết vị Trí tôi đang đứng, tôi có thể đi tiếp có thể đi bao xa nữa ; vì tôi tin Bản thân có thể tiến lên, chỉ cần niềm tin - nhiệt huyết này- nỗ lực mỗi ngày tôi sẽ vượt qua và đến đích. Và cuộc sống luôn nhìn về phía trc, tiến lên phía trước, tôi biết Ko có đích nào là Vĩnh viễn và Ko có giới hạn nào là Ko thể vượt qua. Vì thế, tôi trai dồi để bước tiếp, để vượt qua những giới hạn và phát triển bản thân!