Phiên âm dịch nghĩa câu sau: 春風又綠江南岸明月何時照我還。

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Phiên âm: Xuân phong hựu lục Giang Nam ngạn, minh nguyệt hà thì chiếu ngã hoài. Dịch nghĩa: Gió xuân khiến xanh cả bờ Giang Nam, khi nào ánh trăng sáng chiếu cho ta về.
Trả lời
Phiên âm: Xuân phong hựu lục Giang Nam ngạn, minh nguyệt hà thì chiếu ngã hoài. Dịch nghĩa: Gió xuân khiến xanh cả bờ Giang Nam, khi nào ánh trăng sáng chiếu cho ta về.