Pin airpod có thay được không?

Airpod của mình dùng được 2 năm rồi nhưng dạo gần đây thấy pin sụt đáng kể. Airpod có thay pin được ko, mình thấy có người bảo có, có người bảo không chẳng biết nữa. Nếu thay được thì chi phí bao nhiêu vậy?

Từ khóa: airpod, thaypinairpod, tainghebluetooth, Công nghệ thông tin

Pin airpod thay được bạn nhé. Vấn đề về giá cho một lần thay pin sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như dòng đời Airpods, quy trình thực hiện như thế nào…Bạn chỉ cần lưu ý là phải tìm cho mình một địa chỉ thay lớn, uy tín.

Mình tham khảo được

bài này

- Thay pin tai nghe Airpods 1 (cả 2 bên tai) khoảng 1.400.000 VNĐ -1.600.000 VNĐ

- Thay pin tai nghe Airpods 2 (cả 2 bên tai) khoảng 1.440.000 VNĐ -1.600.000 VNĐ

Trả lời

Pin airpod thay được bạn nhé. Vấn đề về giá cho một lần thay pin sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như dòng đời Airpods, quy trình thực hiện như thế nào…Bạn chỉ cần lưu ý là phải tìm cho mình một địa chỉ thay lớn, uy tín.

Mình tham khảo được

bài này

- Thay pin tai nghe Airpods 1 (cả 2 bên tai) khoảng 1.400.000 VNĐ -1.600.000 VNĐ

- Thay pin tai nghe Airpods 2 (cả 2 bên tai) khoảng 1.440.000 VNĐ -1.600.000 VNĐ