Quần đảo Trường Sa của nước ta có bị Trung Quốc chiếm giữ hay không?

  1. Sinh vật cảnh

Từ khóa: 

sinh vật cảnh

Không nói về tính pháp lý của chủ quyền, chúng ta là người Việt Nam nên ủng hộ chủ quyền của Việt Nam đối với Trường Sa.

Tuy vậy, đây vẫn đang là vùng tranh chấp quyết liệt của nhiều nước. Trong đó Trung Quốc ban đầu chiếm được ít, chủ yếu là đảo chìm nhưng giờ nó xây dựng biến nó thành đảo lớn thông nhau. Việt Nam, philipin, Đài Loan đều mỗi nước chiếm lấy vài đảo. Việt Nam mình cũng chiếm được vài đảo lớn nhất và một số đảo chìm. Trên Trường Sa tất cả các cuốc gia đều đang âm thầm "lấn biển", lấn đảo trong đó Trung Quốc là hoạt động mạnh nhất.

Trả lời

Không nói về tính pháp lý của chủ quyền, chúng ta là người Việt Nam nên ủng hộ chủ quyền của Việt Nam đối với Trường Sa.

Tuy vậy, đây vẫn đang là vùng tranh chấp quyết liệt của nhiều nước. Trong đó Trung Quốc ban đầu chiếm được ít, chủ yếu là đảo chìm nhưng giờ nó xây dựng biến nó thành đảo lớn thông nhau. Việt Nam, philipin, Đài Loan đều mỗi nước chiếm lấy vài đảo. Việt Nam mình cũng chiếm được vài đảo lớn nhất và một số đảo chìm. Trên Trường Sa tất cả các cuốc gia đều đang âm thầm "lấn biển", lấn đảo trong đó Trung Quốc là hoạt động mạnh nhất.

không
Không
Không nhé bạn... trung quốc chỉ chiếm được các đảo nhỏ và các bãi đá thuộc Trường Sa thôi nhé
Quần đảo nào là "Trường Xa"?Ngay khi viết câu hỏi, đã không tôn trọng câu trả lời rồi