Quan điểm công nghiệp hóa trong đại hội VIII?

  1. Lịch sử

  2. Văn hóa

  3. Noron

  4. Cơ hội nghề nghiệp

Từ khóa: 

lịch sử

,

văn hóa

,

noron

,

cơ hội nghề nghiệp

Mình hoàn toàn ko biết gì về câu hỏi của bạn. Và mình xin mạo muội muốn hỏi bạn là :bây giờ mình nên làm gì để hiểu và phân tích về câu hỏi của bạn?

(học kinh tế, hiểu về chính trị hay làm gì vậy bạn?)

Mình cảm ơn bạn!

Trả lời

Mình hoàn toàn ko biết gì về câu hỏi của bạn. Và mình xin mạo muội muốn hỏi bạn là :bây giờ mình nên làm gì để hiểu và phân tích về câu hỏi của bạn?

(học kinh tế, hiểu về chính trị hay làm gì vậy bạn?)

Mình cảm ơn bạn!