Sau khi tốt nghiệp cử nhân sư phạm Ngữ văn có thể làm gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Giảng dạy Ngữ văn ở các trường THPT, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng. - Làm cán bộ, chuyên viên trong các cơ quan quản lý giáo dục, viện nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực giáo dục. - Làm chuyên viên, nhà báo, biên tập viên trong các cơ quan truyền thông, các tạp chí, nhà xuất bản.
Trả lời
Giảng dạy Ngữ văn ở các trường THPT, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng. - Làm cán bộ, chuyên viên trong các cơ quan quản lý giáo dục, viện nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực giáo dục. - Làm chuyên viên, nhà báo, biên tập viên trong các cơ quan truyền thông, các tạp chí, nhà xuất bản.