Sau nắn gãy 2 xương cẳng tay nhất thiết phải làm gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Bó bột vòng tròn Chụp X quang kiểm tra sau bó bột
Trả lời
Bó bột vòng tròn Chụp X quang kiểm tra sau bó bột