Sau này nếu đi làm phiên dịch ngôn ngữ hàn thì nên học ở trung tâm hay học ở đại học?

  1. Ngoại ngữ

Cho em hỏi sau này em đi làm phiên dịch ngôn ngữ Hàn em nên học ở trung tâm hay là học ở đại học, mong anh chị chia sẻ cho em với ạ

Từ khóa: 

ngoại ngữ

Bạn học đại học chính quy thì bằng cấp sẽ quy củ hơn học trung tâm, điều kiện phát triển tương lai lâu dài cũng tốt hơn. Nhưng dĩ nhiên học đại học thời gian sẽ lâu hơn, bạn còn phải học một cơ số câc môn học không liên quan khác. Nếu thời gian yêu cầu có bằng ngắn hoặc do nhu cầu đào tạo đặc biệt thì bạn nên học trung tâm.
Trả lời
Bạn học đại học chính quy thì bằng cấp sẽ quy củ hơn học trung tâm, điều kiện phát triển tương lai lâu dài cũng tốt hơn. Nhưng dĩ nhiên học đại học thời gian sẽ lâu hơn, bạn còn phải học một cơ số câc môn học không liên quan khác. Nếu thời gian yêu cầu có bằng ngắn hoặc do nhu cầu đào tạo đặc biệt thì bạn nên học trung tâm.