So sánh đặc trưng tư duy của cư dân nông nghiệp và du mục trong cùng hệ quả của nó?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

* Văn hóa gốc du mục: - Trong lĩnh vực nhận thức thiên về lối tư duy phân tích ( theo lối khách quan, lí tính và thực nghiệm, dẫn đến kết quả là khoa học phương Tây phát triển) - Chú trọng các yếu tố (sống thực dụng, thiên về vật chất) - Chấp hành nghiêm những quy định, trật tự, luật lệ xã hội mà tư duy đề ra. * Văn hóa gốc nông nghiệp: - Về mặt nhận thức hình thành lối tư duy tổng hợp. - Tổng hợp kéo theo biện chứng - cái mà nông nghiệp quan tâm không phải là yếu tô riêng lẻ mà là những mối quan hệ qua lại giữa chúng. - Tích lũy được nhiều kinh nghiệm sống phong phú.
Trả lời
* Văn hóa gốc du mục: - Trong lĩnh vực nhận thức thiên về lối tư duy phân tích ( theo lối khách quan, lí tính và thực nghiệm, dẫn đến kết quả là khoa học phương Tây phát triển) - Chú trọng các yếu tố (sống thực dụng, thiên về vật chất) - Chấp hành nghiêm những quy định, trật tự, luật lệ xã hội mà tư duy đề ra. * Văn hóa gốc nông nghiệp: - Về mặt nhận thức hình thành lối tư duy tổng hợp. - Tổng hợp kéo theo biện chứng - cái mà nông nghiệp quan tâm không phải là yếu tô riêng lẻ mà là những mối quan hệ qua lại giữa chúng. - Tích lũy được nhiều kinh nghiệm sống phong phú.