Sốc do bệnh lý nội tiết

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

A. Nhiểm toan cetone B. Tăng thẩm thấu C. Suy vỏ thượng thận cấp D. suy tuyến yên
Trả lời
A. Nhiểm toan cetone B. Tăng thẩm thấu C. Suy vỏ thượng thận cấp D. suy tuyến yên