Tại sao ảnh lại hình vuông khi ống kính máy ảnh hình tròn ?

  1. Công nghệ thông tin

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

Khi chúng ta quan sát một đối tượng qua một ống kinh, hình ảnh của đối tượng sẽ được tạo ra tại mặt phẳng hình tròn đằng sau ống kinh. Điều này xảy ra do sự lấy mẫu của ánh sáng từ các điểm trên đối tượng đến mắt của chúng ta qua các lỗ trong ống kinh.

Trong khi đó, khi chúng ta chụp ảnh một đối tượng bằng một máy ảnh, hình ảnh của đối tượng sẽ được ghi lại trên một tấm phim hoặc một sensor hình ảnh hình vuông. Điều này xảy ra do việc sử dụng một lens để tập trung ánh sáng từ đối tượng vào một vùng hình vuông trên tấm phim hoặc sensor.

Do đó, sự khác biệt giữa hình ảnh tròn tại mặt phẳng sau ống kinh và hình ảnh hình vuông trên tấm phim hoặc sensor của máy ảnh đều liên quan đến cách mà ánh sáng từ đối tượng được lấy mẫu và ghi lại.

Trả lời

Khi chúng ta quan sát một đối tượng qua một ống kinh, hình ảnh của đối tượng sẽ được tạo ra tại mặt phẳng hình tròn đằng sau ống kinh. Điều này xảy ra do sự lấy mẫu của ánh sáng từ các điểm trên đối tượng đến mắt của chúng ta qua các lỗ trong ống kinh.

Trong khi đó, khi chúng ta chụp ảnh một đối tượng bằng một máy ảnh, hình ảnh của đối tượng sẽ được ghi lại trên một tấm phim hoặc một sensor hình ảnh hình vuông. Điều này xảy ra do việc sử dụng một lens để tập trung ánh sáng từ đối tượng vào một vùng hình vuông trên tấm phim hoặc sensor.

Do đó, sự khác biệt giữa hình ảnh tròn tại mặt phẳng sau ống kinh và hình ảnh hình vuông trên tấm phim hoặc sensor của máy ảnh đều liên quan đến cách mà ánh sáng từ đối tượng được lấy mẫu và ghi lại.

sua-loi-camera-dien-thoai-xiaomi-2

Tại sao camera hình tròn mà chụp ảnh lại ra hình vuông?

kenh14.vn

vì màn hình máy ảnh hình vuông
thế màn hình máy ảnh hình gì? ngâu vại
=))))))))