Tại sao có thần chết mà không có thần sống?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

500 ae trả lời câu hỏi hại não nào

IQ vô vực đâu

Từ khóa: 

thần chết

,

thần sống

,

hỏi xoáy đáp xoay

,

hỏi xoáy đáp hay

Vì thần chết là những người đã từng chết, còn thần sống sẽ không có vì không có ai là người sống được thành thần.
Trả lời
Vì thần chết là những người đã từng chết, còn thần sống sẽ không có vì không có ai là người sống được thành thần.

Thần sống chính là bà mụ or Thượng đế đó :v

Chúng ta đang tồn tại ở kiếp sống chứ không phải là kiếp chết