Tại sao con người lại phải đố kị nhau trong cuộc sống mà không yêu thương nhau 1 cách trọn vẹn ?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Vì mỗi người đều có cái tôi riêng
Trả lời
Vì mỗi người đều có cái tôi riêng