Tại sao đá lạnh có thể dính vào tay?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

khoa học

Câu hỏi được gộp với Tại sao đá lạnh có thể dính vào tay khi cầm?

Theo mình, do đá đã đóng băng hoàn toàn (khô và trong) sẽ dính ngón tay vì trên da luôn có 1 độ ẩm nhất định. Khi chạm vào đá, nhiệt từ ngón tay sẽ truyền sang đá, nhưng vì đá quá lạnh nên vùng da ngón tay tiếp xúc với đá bị mất nhiệt nhanh, nước ở đầu ngón tay sẽ đóng băng lại ngay. Các tinh thể đá này dính vào giữa các vân tay ở đầu ngón tay khiến khiến đầu ngón tay dễ bị dính vào cục nước đá. Lưỡi cũng tương tự, nhưng lưỡi ướt hơn, nên nếu quá lãnh sẽ lột luôn da lưỡi.

Các vùng da khác cũng tương tự nhưng cần ẩm hơn vì da bình thường ít có vân hoặc không đủ ẩm.

Trả lời

Theo mình, do đá đã đóng băng hoàn toàn (khô và trong) sẽ dính ngón tay vì trên da luôn có 1 độ ẩm nhất định. Khi chạm vào đá, nhiệt từ ngón tay sẽ truyền sang đá, nhưng vì đá quá lạnh nên vùng da ngón tay tiếp xúc với đá bị mất nhiệt nhanh, nước ở đầu ngón tay sẽ đóng băng lại ngay. Các tinh thể đá này dính vào giữa các vân tay ở đầu ngón tay khiến khiến đầu ngón tay dễ bị dính vào cục nước đá. Lưỡi cũng tương tự, nhưng lưỡi ướt hơn, nên nếu quá lãnh sẽ lột luôn da lưỡi.

Các vùng da khác cũng tương tự nhưng cần ẩm hơn vì da bình thường ít có vân hoặc không đủ ẩm.