Tại sao doanh nghiệp có thể trả lương dưới mức lương tối thiểu/giờ?

  1. Thấu Ngành Hiểu Nghề

  2. Luật pháp

Tại sao mức lương tối thiểu giờ theo quy định tại Hà Nội cụ thể vùng I là 22.500₫/h hay vùng II là 20.000₫/h cho người lao động nhưng rất nhiều cơ sở ăn uống, siêu thị, … vẫn có thể trả lương thấp hơn cho sinh viên, người lao động mà không bị xử phạt theo quy định của pháp luật ạ?

https://cdn.noron.vn/2023/07/14/4227280081858943-1689319722.png

Từ khóa: 

thấu ngành hiểu nghề

,

luật pháp

Họ "lách" thôi bạn. Khi họ lách như thế thì những người đó sẽ làm việc nhưng không có hợp đồng lao động. Khi đó không nên gọi là lương mà gọi là trả công. Doanh nghiệp không lên được lương thì cũng có nghĩa là phải chi ngoài, không lên được chi phí và sẽ chịu rủi ro về thuế.

Trả lời

Họ "lách" thôi bạn. Khi họ lách như thế thì những người đó sẽ làm việc nhưng không có hợp đồng lao động. Khi đó không nên gọi là lương mà gọi là trả công. Doanh nghiệp không lên được lương thì cũng có nghĩa là phải chi ngoài, không lên được chi phí và sẽ chịu rủi ro về thuế.

Áp dụng này đối với lao động dài hạn, có hợp đồng đóng bảo hiểm. Còn các lao động tạm thời, lao động thời vụ thì không quy định. Thuận mua thuận bán. 

Lao động theo giờ (hay còn gọi là nhân viên partime) thì thường các Doanh nghiệp sẽ áp dụng hình thức sử dụng lao động có "trả công" theo giờ nha. 

Chính phủ hiện nay chỉ có quy định về mức lương tối thiểu vùng, không quy định về mức trả công tối thiểu.

Vậy nên, khoản tiền công này sẽ do Người lao động và Người sử dụng lao động tự thoả thuận theo Dân sự, có hoặc không giao kết Hợp đồng lao động đều được nhé!