Nhận được sự tha thứ?

  1. Tình yêu

Làm sao để xin lỗi 1 cô gái khi quá khứ cô ấy đã có hình ảnh xấu về mình ( sự việc hiểu lầm ) 
Từ khóa: 

tình yêu