Mọi người cho em hỏi chị em chuẩn bị cưới chồng nhưng em vẫn coi anh rể như người ngoài, liệu như thế có sai không ạ?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Mình nghĩ là không á, mỗi người cần có thời gian để thích ứng khi một người xa lạ bỗng nhiên có mối quan hệ thân thuộc với mình. Nhưng mình nghĩ việc "coi anh rể như người ngoài" chỉ nên dừng lại ở suy nghĩ khi bạn chưa kịp thích ứng thôi chứ không nên thể hiện trong hành động. Mình cũng không thân, thậm chí chưa từng nói chuyện với người yêu của chị mình (mặc dù họ đã yêu được 6 năm). Và bây giờ nếu như chị mình lấy chồng chắc mình cũng khó lòng chấp nhận ngay anh rể được, nhưng mình nghĩ qua thời gian mọi người sẽ trở nên thân thiết và quen thuộc hơn á! 
Trả lời
Mình nghĩ là không á, mỗi người cần có thời gian để thích ứng khi một người xa lạ bỗng nhiên có mối quan hệ thân thuộc với mình. Nhưng mình nghĩ việc "coi anh rể như người ngoài" chỉ nên dừng lại ở suy nghĩ khi bạn chưa kịp thích ứng thôi chứ không nên thể hiện trong hành động. Mình cũng không thân, thậm chí chưa từng nói chuyện với người yêu của chị mình (mặc dù họ đã yêu được 6 năm). Và bây giờ nếu như chị mình lấy chồng chắc mình cũng khó lòng chấp nhận ngay anh rể được, nhưng mình nghĩ qua thời gian mọi người sẽ trở nên thân thiết và quen thuộc hơn á!