1. Tâm linh

Em chuẩn bị đi Thái, mọi người cho em hỏi, em vào chùa Thái cầu duyên bằng Tiếng Việt thì Phật ở Thái có hiểu không ạ?

Từ khóa: tâm linh

Bạn có cầu bằng tiếng Phạn thì cũng ko có tác dụng gì đâu. Vì thứ bạn khấn vái cầu xin là cái tượng thôi. 

Trả lời

Bạn có cầu bằng tiếng Phạn thì cũng ko có tác dụng gì đâu. Vì thứ bạn khấn vái cầu xin là cái tượng thôi. 

Câu hỏi hay quá. Sợ không hiểu thì dùng GG dịch đi bạn:)))

Nếu bạn tin thì mình nghĩ bạn cầu bắng tiếng gì bạn hiểu là Thần, Phật sẽ hiểu. Vì nếu ko thì bạn chỉ có cầu bằng tiếng Thiên Trúc mới đc, chứ tiếng Thái hay Tàu Tây gì cũng ko hiểu đâu. Cứ như bình thường đi, Phật tại tâm, nếu bạn tin tưởng từ trong tâm thì Phật đã nhận đc lời cầu nguyện đó.