Tại sao đứa bé mới còn rất nhỏ đã nhận được tên của mình khi nghe gọi đến?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Nhà bác học Nga Pa-vlốp đã chứng minh đó là phản xạ có điều kiện. Đó là sự phản ứng với các kích thích tập làm quen đã được lập đi lập lại nhiều lần. Trong trường hợp này là việc gọi tên đứa bé mỗi lần chơi với nó. Tất nhiên nó chỉ nhận ra cái tên thân mật thường gọi chứ không nhận ra được cái tên chính thức ghi trong giấy khai sinh.
Trả lời
Nhà bác học Nga Pa-vlốp đã chứng minh đó là phản xạ có điều kiện. Đó là sự phản ứng với các kích thích tập làm quen đã được lập đi lập lại nhiều lần. Trong trường hợp này là việc gọi tên đứa bé mỗi lần chơi với nó. Tất nhiên nó chỉ nhận ra cái tên thân mật thường gọi chứ không nhận ra được cái tên chính thức ghi trong giấy khai sinh.