Tại sao khi còn nhỏ chúng ta lại muốn lớn lên Ngược lại khi lớn lên ta lại muốn trở về thuở nhỏ?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

tâm lý học

Con ng mà, chúa đứng núi này trông núi nọ. Khi ko có thì lại muốn mà khi có rồi lại tiếp tục muốn những cái ko có. Nhỏ thì ko lo nhưng bị kìm kẹp, mong lớn nhanh thoát khỏi "gông xiềng", nhưng lớn lên rồi, tự do rồi nhưng kèm với đó là biết bao lo toan, ngẫm lại lại thấy nhớ thời con nít, ko phải lo lắng gì (cũng có nhưng học thuộc bài thì cái mông ko lo có vết). Vậy chứ có khi có khi sống lại tuổi thơ thì lại muốn trở thành ng lớn ấy chứ. Tất cả chỉ do lòng tham muốn, ko biết hài lòng với hiện tại thôi.

Trả lời

Con ng mà, chúa đứng núi này trông núi nọ. Khi ko có thì lại muốn mà khi có rồi lại tiếp tục muốn những cái ko có. Nhỏ thì ko lo nhưng bị kìm kẹp, mong lớn nhanh thoát khỏi "gông xiềng", nhưng lớn lên rồi, tự do rồi nhưng kèm với đó là biết bao lo toan, ngẫm lại lại thấy nhớ thời con nít, ko phải lo lắng gì (cũng có nhưng học thuộc bài thì cái mông ko lo có vết). Vậy chứ có khi có khi sống lại tuổi thơ thì lại muốn trở thành ng lớn ấy chứ. Tất cả chỉ do lòng tham muốn, ko biết hài lòng với hiện tại thôi.