Tại sao mất tài khoản xã hội?

  1. Công nghệ thông tin

Trình bày một trường hợp dẫn đến mất tài khoản mạng xã hội(fb) Giải thích vì tại?

Ai giải đáp thắc mắc giúp em với ạ

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

Có thể bạn đăng nhập vào nhiều thiết bị khác nhau nên khó khăn trong việc xác minh danh tính chăng?

Trả lời

Có thể bạn đăng nhập vào nhiều thiết bị khác nhau nên khó khăn trong việc xác minh danh tính chăng?

  • Bị hack
  • Bạn click vào 1 link lạ nào đó
Lộ mật khẩu