Tại sao những con thú nhồi bông được làm và bán cách đây khoảng 10-15 năm lại rất cứng và nặng?

  1. Kiến thức chung

E tình cờ biết đc vụ này hôm mùng 3, sau khi gặp và tám nhảm với đám bạn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tụi e cuối cùng đi đến kết luận là các con thú bông, gấu bông trong nhà thời xưa (những năm 9x, 2000) khá cứng và nặng, trong khi thời bây giờ chúng rất mềm và khá nhẹ (trừ những con có ''đít nặng'' để dễ ngồi). Tại sao lại có sự thay đổi này ạ?

Từ khóa: 

thú nhồi bông

,

thú bông

,

kiến thức chung

Tại vì ngày xưa người ta nhét vải vụn, còn bây được nhét bằng bông hóa học siêu nhẹ.

Trả lời

Tại vì ngày xưa người ta nhét vải vụn, còn bây được nhét bằng bông hóa học siêu nhẹ.