tại sao ông thọ lại là người đàn ông duy nhất có sữa?

  1. Giới tính

Từ khóa: 

giới tính

vì bố b không có sữa
Trả lời
vì bố b không có sữa