Tại sao sv cần có tính kiên trì

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Không phải mỗi sinh viên. Ai cũng cần hết. Vì không ai xuất phát từ mục đích thấy bại cả. Họ chỉ bỏ cuộc trước khi đến thành công thôi
Trả lời
Không phải mỗi sinh viên. Ai cũng cần hết. Vì không ai xuất phát từ mục đích thấy bại cả. Họ chỉ bỏ cuộc trước khi đến thành công thôi