Nêu khái niệm khuyết tật là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Người khuyết tật là người có một hoặc nhiều khiếm khuyết về thể chất hoặc tinh thần mà vì thế gây ra suy giảm đáng kể và lâu dài đến khả năng thực hiện sinh hoạt hằng ngày và các hoạt động khác trong cuộc sống.
Trả lời
Người khuyết tật là người có một hoặc nhiều khiếm khuyết về thể chất hoặc tinh thần mà vì thế gây ra suy giảm đáng kể và lâu dài đến khả năng thực hiện sinh hoạt hằng ngày và các hoạt động khác trong cuộc sống.