Tại sao tôn lợp mái nhà lại phổ biến ở miền Bắc?

  1. Kiến trúc

Từ khóa: 

kiến trúc

Vì khí hậu miền bắc lạnh hơn miền nam.

Trả lời

Vì khí hậu miền bắc lạnh hơn miền nam.