1. Hỏi xoáy Đáp hay

Tên bài hát này là gì?

Bài hát nào có lời là: kết thúc mối duyên mình đến đây được rồi đừng cố gắng chẳng thể nào trở về lúc xưa nữa đâu,cho nhau những bình yên giữa khó khăn tìm về nơi nắng ấm ?

Từ khóa: hỏi xoáy đáp hay

Mình... Từng Đã Yêu No Matter Where Cover by - Phạm Đình Thái Ngân

Trả lời

Mình... Từng Đã Yêu No Matter Where Cover by - Phạm Đình Thái Ngân