Thế hệ Z là những người như thế nào ?

  1. Tin Tức

Mình là một người thuộc thế hệ Y nên mình cũng tò mò về các bạn thuộc thế hệ Z, thế hệ tiếp cận sớm với công nghệ hơn cả Y và lớn lên khi kinh tế đất nước cải tiến đáng kể :D

Từ khóa: 

tin tức

Gen Y thường được tính từ tập niên 80 đến giữa thập niên 90.

Thế hệ sinh giữa thập niên 90 đến những năm 2010 gọi là gen Z (post-millennial). Đây là thế hệ lớn lên cùng với sự phát triển của internet và digital, mạng xã hội. Theo một nghiên cứu của Niesel thì đây là nhóm chiếm hơn 30% dân số Việt Nam hiện nay (~27M người) 

Chi tiết hơn bạn đọc thêm ở link bài Đặc điểm của thế hệ Selfie là gì?

Trả lời

Gen Y thường được tính từ tập niên 80 đến giữa thập niên 90.

Thế hệ sinh giữa thập niên 90 đến những năm 2010 gọi là gen Z (post-millennial). Đây là thế hệ lớn lên cùng với sự phát triển của internet và digital, mạng xã hội. Theo một nghiên cứu của Niesel thì đây là nhóm chiếm hơn 30% dân số Việt Nam hiện nay (~27M người) 

Chi tiết hơn bạn đọc thêm ở link bài Đặc điểm của thế hệ Selfie là gì?