Sự tin tưởng ?

  1. Phong cách sống

Mình thuộc típ người phóng thoáng, ai hỏi gì mình biết sẽ nói ngay mà ít khi suy nghĩ có nên nói hay không? Mình tiết lộ 1 vài thông tin kín cho một bạn. Xong bạn đó kể cho người mà mình không muốn kể. Rồi quay lại xin lỗi mình, xin lỗi không xong thì nói đó là "bất cập" do mình mà ra. Thật sự không biết làm sao giảm cái tính này lại, giảm cái tính tin người lại.

Ai có ý kiến gì chia sẻ cho mình qua giai đoạn này với

Từ khóa: 

phong cách sống

Sau nhiều lần tin tưởng nhầm người, bạn sẽ rút ra một số mẫu số chung cho bản thân. Mẫu số chung về những kiểu người nào bạn nên tin tưởng, kiểu người nào bạn không nên tin, mẫu số chung cho những thông tin mà bạn nên và không nên nói. Sau khi rút ra được thì bạn cần dựa theo mẫu số đó mà đề phòng. Bạn cứ bị tai bay vạ gió vì “lỡ mồm” kể như vậy nhiều lần nữa đi rồi bạn sẽ rút được kinh nghiệm ngay thôi.

Trả lời

Sau nhiều lần tin tưởng nhầm người, bạn sẽ rút ra một số mẫu số chung cho bản thân. Mẫu số chung về những kiểu người nào bạn nên tin tưởng, kiểu người nào bạn không nên tin, mẫu số chung cho những thông tin mà bạn nên và không nên nói. Sau khi rút ra được thì bạn cần dựa theo mẫu số đó mà đề phòng. Bạn cứ bị tai bay vạ gió vì “lỡ mồm” kể như vậy nhiều lần nữa đi rồi bạn sẽ rút được kinh nghiệm ngay thôi.