Thêm code trong phần phản hồi?

  1. Noron

Mình có thấy một tính năng trong Noron như hình, mình không biết nó có tác dụng gì và dùng như thế nào?

https://cdn.noron.vn/2019/04/29/593d0df54938a0f2b838bc80e9d2839a.png

Từ khóa: 

code

,

noron

Dùng cho các bạn lập trình trao đổi khi post code lên sẽ dễ nhìn và đúng định dạng code.
Trả lời
Dùng cho các bạn lập trình trao đổi khi post code lên sẽ dễ nhìn và đúng định dạng code.

Lúc mới vào, noron có giải thích mà, ghi là để mô tả câu trả lời dễ hình dung hơn đó.