1. Phát triển sản phẩm

Theo bạn bộ nhận diện mới của Microsoft Office đẹp hay không đẹp?

47104211_2313909845350112_6668700861851500544_o
Từ khóa: microsoft office, nhận diện, phát triển sản phẩm

Mình nghĩ là đẹp

Và có hồn riêng.

Trước mình hay bị nhầm icon với mấy cái xanh xanh lá kiểu Skype hay Cốc Cốc với icon của MS Office. 

Giờ thì đỡ nhầm hẳn, và lại đẹp nữa

Trả lời

Mình nghĩ là đẹp

Và có hồn riêng.

Trước mình hay bị nhầm icon với mấy cái xanh xanh lá kiểu Skype hay Cốc Cốc với icon của MS Office. 

Giờ thì đỡ nhầm hẳn, và lại đẹp nữa