THUẬT NGỮ THỊ TRƯỜNG CRYPTO (PHẦN 1)?

  1. Blockchain

ADDRESS : Là địa chỉ được chỉ định tại mỗi tài khoản, dùng để thanh toán, chuyển nhận các loại tiền ảo.


ALTCOIN : (alternative coin) các đồng tiền thanh toán thay thế khác ngoài bitcoin


ASIC : Từ viết tắt cho vi mạch, tích hợp ứng dụng cụ thể. Các chip đơn được thiết kế bằng silicon này nhằm xử lý sự cố SHA-256 để xác thực các giao dịch và khai thác Bitcoin.


ASIC MINER : Đây là ứng dụng dùng để khai thác Bitcoin. Các thiết bị này có thể kết nối trực tiếp máy tính với nhau, cáp internet hoặc liên kết không dây.


BIT: Đơn vị con của Bitcoin, 1,000,000 = 1 bitcoin.


BLOCK: Khối là một bản ghi vĩnh viễn của dữ liệu được lưu trữ trong blockchain, hoạt động như một sổ cái. Mỗi khối chứa và xác nhận các giao dịch đang chờ xử lý. Khoảng 10 phút một lần, một khối mới cùng với các giao dịch sẽ được thêm vào blockchain thông qua việc khai thác mỏ.


BLOCKCHAIN: Một blockchain là một cuốn sổ cái kĩ thuật số phân quyền của tất cả các giao dịch cryptocurrency. Tiếp tục phát triển như các khối hoàn chỉnh" (các giao dịch gần đây nhất) được ghi lại và thêm vào theo thứ tự thời gian, nó cho phép các thành viên tham gia thị trường theo dõi các giao dịch tiền tệ số mà không cần lưu trữ hồ sơ trung ương. Mỗi nút (một máy tính nối mạng) nhận được một bản sao của blockchain, được tải về tự động.


BTC: Viết tắt của Bitcoin

CRYPTOCURRENCY: Tiền mã hóa- Dạng tiền tệ không hữu hình được tạo ra bằng toán học dựa trên thuật toán mật


CRYPTOGRAPHY: -Mật mã số - mật mã được tạo ra để tăng độ bảo mật của cryptocurrency


DOUBLE SPENDING – Chi tiêu lặp – là hình thức gian lập sử dụng hai giao dịch khác nhau với cùng một số dư trong tài khoản. Double spending thường được đề cập khi nhắc đến bitcoin và đã được Satoshi Nakamoto xử lí


EXCHANGE: Sàn giao dịch để trao đổi các loại tiền tệ và tài sản khác nhau.


FIAT CURRENCY: Tiền tệ thông thường (USD, VND,…) được chính phủ quy định là có giá trị


FINCEN: Viết tắt của “Financial Crimes Enforcement Network” là một cơ quan thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kho bạc để thu thập và phân tích thông tin về các giao dịch tài chính để chống và rửa tiền, tài trợ khủng bố , và các tội phạm tài chính.


FORK: Sự thay đổi của giao thức Bitcoin không tương thích. Fork blockchain xảy ra khi các nút chạy phiên bản mới của giao thức tạo ra một blockchain riêng không tương thích với phần mềm cũ.


GENESIS BLOCK: Khối ban đầu trong Blockchain.


HASH: Thuật toán của máy tính được tạo ra một kết quả dựa trên số liệu đầu vào nào đó, hàm này không thể dịch ngược về dữ liệu ban đầu


HASH RATE: Tốc độ đào bitcoin


HALVING: Cơ chế giảm một nửa - Cứ mỗi 4 năm phần thưởng bitcoin đượng thưởng sẽ giảm một nửa


KYC - Know Your Customers: Cho phép các tổ chức tài chính lọc ra danh sách khách hàng tiềm năng để đảm bảo rằng chúng là hợp pháp và có thể xác minh danh tính của họ.


LIQUIDITY – Tính thanh khoản: Tốc độ chuyển đổi tiền tệ thành tài sản hoặc hoặc lại.


MBTC: Đơn vị một phần nghìn của Bitcoin (0.001 BTC).


MINING: Quá trình tạo ra Bitcoin mới, thông qua quá trình toán học giải quyết vấn đề mật mã sử dụng phần cứng máy tính.


MULTISIG: Một thuật ngữ được ký hợp đồng cho các địa chỉ Đa chữ ký cho phép nhiều người sử dụng một phần địa chỉ với một khoá công khai. Khả năng truy cập vào các quỹ từ địa chỉ đó yêu cầu nhiều người ký để truy cập vào tài khoản. Kết quả là các địa chỉ multisig có khả năng chống trộm tốt hơn nhiều. (chuyên về bảo mật)


NODE: Đề cập đến một máy tính chạy một blockchain áp dụng cho toàn bộ khách hàng. Nó phục vụ để chia sẻ các khối và các giao dịch trên mạng sử dụng cơ sở hạ tầng client-to-client.


P2P: Peer-to-peer (P2P) đề cập đến các tương tác cryptocurrency trực tiếp, phân quyền giữa hai bên hoặc nhiều hơn. Không có ngân hàng hoặc tổ chức tài chính nào khác được yêu cầu như một bên thứ ba.


PAPER WALLET: Một bản sao có chứa thông tin về ví bitcoin chẳng hạn như địa chỉ bitcoin và các khóa cá nhân tương ứng của chúng. Ví giấy thường được sử dụng để lưu trữ bitcoin một cách an toàn với dung lượng không phải là phần mềm.


PRIVATE KEY: Chữ ký mã hoá cho phép người dùng truy cập và di chuyển bitcoin từ một ví tiền cụ thể.


PSP: Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán. PSP hoạt động như các đại lý bitcoin cho các thương gia chấp nhận thanh toán trực tuyến.


PUBLIC KEY: Một chuỗi chữ số công khai được biết đến hoạt động như một địa chỉ bitcoin khi băm với khóa cá nhân để ký một giao tiếp số. Đây là chìa khóa mà bạn có thể chia sẻ với những người khác để nhận bitcoin. (giống như địa chỉ ví)


QR CODE: Là hình ảnh khối hai chiều chứa mẫu màu đen trắng đại diện cho một dãy dữ liệu. Các hình ảnh có thể quét được và thường được sử dụng để mã hóa địa chỉ bitcoin


SATOSHI: Đơn vị nhỏ nhất của Bitcoin (0.00000001 BTC).


SATOSHI NAKAMOTO: Người tạo ra Bitcoin.


SIGNATURE: Một chuỗi toán học được tạo ra bởi việc băm các khóa riêng và công cộng cùng nhau, chứng minh rằng giao dịch bitcoin đến từ một địa chỉ cụ thể.


SEPA: Một Khu vực thanh toán Châu Âu. SEPA được thiết kế như là một thỏa thuận hội nhập về thanh toán của Liên minh Châu Âu, giúp dễ dàng chuyển tiền giữa các quốc gia bằng đồng Euro.


TOKEN: Đồng tiền được tạo ra riêng cho các dự án nhằm mục đích ICO. Token ngoài chức năng giao dịch trên sàn giao dịch cũng có thể dùng đề sử dụng sản phẩm của nhà phát hành.


TRANSACTION BLOCK: Biên dịch các giao dịch bitcoin được thu thập thành một khối, sau đó băm và thêm vào blockchain.


TRANSACTION FEE: Phí dịch vụ nhỏ được thêm vào một số giao dịch. Khoản phí này được trả cho người khai thác làm tích luỹ khối chứa giao dịch.


VOLATILITY: Độ biến động của thị trường phản ánh sự đo lường, sự biến động giá trong một khoảng thời gian cho một tài sản tài chính được giao dịch, bao gồm bitcoin.


WALLET: Ví để chứa tiền mã hóa.


WIRE TRANSFER: Chuyển tiền từ người này sang người khác. Chuyển khoản ngân hàng thường được sử dụng để gửi và lấy tiền tệ truyền thống (‘fiat’) từ các giao dịch bitcoin

Từ khóa: 

blockchain

Dapps, P2P là gì vậy bạn? Mình đọc trong blockchain wiki mà cũng k hiểu lắm

Trả lời

Dapps, P2P là gì vậy bạn? Mình đọc trong blockchain wiki mà cũng k hiểu lắm