Thuốc súng được phát minh như thế nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

công thức hóa học KNO3 Kali nitrat, đây là thước súng có khói
Trả lời
công thức hóa học KNO3 Kali nitrat, đây là thước súng có khói