Toán học có liên quan đến nấu ăn hay không

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

toán học giúp ta biết cách chia tỉ lệ nguyên liệu cho phù hợp để có đươc món ăn ngon. Thông thường, chúng ta chỉ nấu ăn cho 3-4 người. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra ở đây là từ cách làm cho bữa ăn nhỏ để có được một bữa ăn cho nhiều người như thế nào. Toán học (tỉ lệ) sẽ giúp ta giải quyết vấn đề này. Ví dụ: 300g thịt đủ để cho 4-5 người ăn thì với bữa ăn có 16-18 người thì ta cần khỏng 1200g
Trả lời
toán học giúp ta biết cách chia tỉ lệ nguyên liệu cho phù hợp để có đươc món ăn ngon. Thông thường, chúng ta chỉ nấu ăn cho 3-4 người. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra ở đây là từ cách làm cho bữa ăn nhỏ để có được một bữa ăn cho nhiều người như thế nào. Toán học (tỉ lệ) sẽ giúp ta giải quyết vấn đề này. Ví dụ: 300g thịt đủ để cho 4-5 người ăn thì với bữa ăn có 16-18 người thì ta cần khỏng 1200g