1. Văn hóa

Tôn giáo có vai trò thế nào trong việc mưu cầu hạnh phúc của con người?

Các tôn giáo hiện tại có đang giúp con người hạnh phúc hơn? Hay thực chất làm cho họ bị giới hạn bởi những giáo điều? Mình thấy tôn giáo là thứ để giúp con người có niềm tin vào cuộc sống, một cái đích để hướng tới, nhưng hiện tại nhiều người sùng đạo quá mức dẫn đến sợ sệt, quá lệ thuộc vào chính niềm tin của họ.

Từ khóa: tôn giáo, hạnh phúc, Văn hóa

"Sự đau khổ của tôn giáo vừa là biểu hiện của sự đau khổ hiện thực, vừa là sự phản kháng chống hiện thực đau khổ ấy. Tôn giáo là tiếng thở dài của chúng sinh bị áp bức, là trái tim của thế giới không có trái tim, nó là tinh thần của trật tự không có tinh thần. Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân." - Karl Marx

Hạnh phúc hơn thì hẳn là có, nó giống như người ta hút thuốc phiện ý, nó cho người ta niềm tin để đắm chìm vào trong đó, 1 cách để thoát khỏi thực tại tàn nhẫn và khốc liệt. 

Trả lời

"Sự đau khổ của tôn giáo vừa là biểu hiện của sự đau khổ hiện thực, vừa là sự phản kháng chống hiện thực đau khổ ấy. Tôn giáo là tiếng thở dài của chúng sinh bị áp bức, là trái tim của thế giới không có trái tim, nó là tinh thần của trật tự không có tinh thần. Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân." - Karl Marx

Hạnh phúc hơn thì hẳn là có, nó giống như người ta hút thuốc phiện ý, nó cho người ta niềm tin để đắm chìm vào trong đó, 1 cách để thoát khỏi thực tại tàn nhẫn và khốc liệt. 

Các tôn giáo lớn mục đích đầu tiên luôn là hướng con người đến cái chân, thiện, mỹ. Giúp con người tốt lên. Và thì con người là phần cơ bản của xã hội nên xã hội cũng theo đó tốt lên.

Tôn giáo còn hướng con người đến sự giải thoát. Khi không còn ràng buộc, ko còn ham muốn, đau thương con người sẽ hết khổ thôi.

Một số trường hợp, tôn giáo còn là cứu cánh cho những hoàn cảnh bi đát, giúp họ nhận ra và chấp nhận những sự thật để vượt qua thương đau.

Tất cả những điều trên đạt đc khi con người tuân thủ các nguyên tắc của tôn giáo. Và nó sẽ giúp con người hạnh phúc.

Nhưng ngày nay, sau cả ngàn năm truyền thừa với đầy dị bản, thêm, thắt. Người đời, vì danh, vì lợi nói chung là lợi ích nhân, đã nhân danh các vị Thánh mà đưa tư tưởng của mình vào trong các giáo điều ấy, khiến ng ta lầm lạc. 

Việc tin và thực hành theo giáo điều là đúng tinh thần của tôn giáo. Nhưng việc cuồng tín, cái gì quá cũng ko tốt. Điều đó đi ngc lại vs đường lối ban đầu tôn giáo.