1. Giáo dục

Tốt nghiệp cấp 3 song nên làm gì

Từ khóa: giáo dục
tùy nếu muốn học tiếp thì học còn không thì tìm việc làm

Trả lời

tùy nếu muốn học tiếp thì học còn không thì tìm việc làm