1. Kiến thức chung

cái gì đi lên đi xuống nhưng không chuyển động

Từ khóa: kiến thức chung
Cái L ( Xem thêm Phần Cài Học của TRI Thức Nhân Loại).

Trả lời

Cái L ( Xem thêm Phần Cài Học của TRI Thức Nhân Loại).