Cái gì khi đi thì đi một đường, khi về lại đi một đường khác?

Gợi ý ngày nào nó cx đi lại một đường giống như hôm trước.

Từ khóa: Hỏi xoáy Đáp hay

tôi nghĩ là trái tim

kí tên: người mới thất tình

Trả lời

tôi nghĩ là trái tim

kí tên: người mới thất tình

mạnh dạn đoán là mặt trời

Chiếc xe đạp ư?

Đáp án là ông mặt trời.