Một ông lão leo từ chân núi len đỉnh núi, hỏi khi lên đến đỉnh núi ông ấy thấy gì đầu tiên?

Từ khóa: Hỏi xoáy Đáp hay

thấy mệt chứ thấy gì

Trả lời

thấy mệt chứ thấy gì

Thứ ông ấy thấy đầu tiên đó là... thấy mệt, dễ quá đố câu nào khó hơn đi.

tongphuongthao
sai rồi bạn, ông lão này sẽ thấy đủ thứ trừ thấy mệt nhé 🤣🤣

photo-1-15502044097991256701775