Trên thế giới hiện nay, ngoài VN ra, còn nước nào có TÊN CHỨA CỤM TỪ "Xã hội chủ nghĩa"?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Theo mình tìm hiểu thì các nước vẫn còn theo chủ nghĩa Marx - Lenin ngày nay chỉ còn 4 nước nhưng chỉ có Việt Nam là đặt tên là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa, 3 nước còn lại thì lại đặt tên như sau: Cộng hòa Cuba, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
https://cdn.noron.vn/2022/01/13/7591170533235364-1642038988.pnghttps://cdn.noron.vn/2022/01/13/7591170533235365-1642038997.png

Tuy vậy, theo Chủ nghĩa xã hội chưa chắc phải theo Chủ nghĩa Marx Lenin, và theo mình tìm hiểu trong đó thì có một nước có cụm từ "Xã hội chủ nghĩa" trong tên: Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka.

https://cdn.noron.vn/2022/01/13/300px-flagofsrilankasvg-1642038973.png

Ngoài ra, nếu xét trong cả quá khứ thì có rất nhiều nước có tên chứa cụm từ "Xã hội chủ nghĩa" như: Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc; Cộng hòa Liên bang Xã hội chủ nghĩa Nam Tư; Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Liên bang Xô viết (và các nước Cộng hòa trong đó)...

https://cdn.noron.vn/2022/01/13/7591170533235349-1642038495.jpg
Trả lời
Theo mình tìm hiểu thì các nước vẫn còn theo chủ nghĩa Marx - Lenin ngày nay chỉ còn 4 nước nhưng chỉ có Việt Nam là đặt tên là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa, 3 nước còn lại thì lại đặt tên như sau: Cộng hòa Cuba, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
https://cdn.noron.vn/2022/01/13/7591170533235364-1642038988.pnghttps://cdn.noron.vn/2022/01/13/7591170533235365-1642038997.png

Tuy vậy, theo Chủ nghĩa xã hội chưa chắc phải theo Chủ nghĩa Marx Lenin, và theo mình tìm hiểu trong đó thì có một nước có cụm từ "Xã hội chủ nghĩa" trong tên: Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka.

https://cdn.noron.vn/2022/01/13/300px-flagofsrilankasvg-1642038973.png

Ngoài ra, nếu xét trong cả quá khứ thì có rất nhiều nước có tên chứa cụm từ "Xã hội chủ nghĩa" như: Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc; Cộng hòa Liên bang Xã hội chủ nghĩa Nam Tư; Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Liên bang Xô viết (và các nước Cộng hòa trong đó)...

https://cdn.noron.vn/2022/01/13/7591170533235349-1642038495.jpg

Hiện nay chỉ có 5 quốc gia là CHND Trung Hoa, Cuba, Lào và Việt Nam, Đông Timor được công nhận là nước XHCN do các Đảng Cộng sản lãnh đạo theo chủ nghĩa Marx - Lenin. Ngoài ra Campuchia , Venezuela... có các nhóm lãnh đạo cánh tả theo xu hướng xã hội chủ nghĩa tạm thời lãnh đạo theo nhiệm kỳ.

Nguồn: Wikipedia

Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka

Trung Quốc. cuba, lào, đông ti mo

Lào, CuBa ,Trung Quốc