Trên tình bạn dưới tình yêu là gì?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình bạn

,

tình yêu

,

tình yêu

Là một dạng hơn tình bạn nhưng chưa đến tình yêu. Có thể là friend with benefit, situationship hoặc foster girlfriend/boyfriend.

Trả lời

Là một dạng hơn tình bạn nhưng chưa đến tình yêu. Có thể là friend with benefit, situationship hoặc foster girlfriend/boyfriend.

Chắc là cảm mến nhau nhưng chưa gọi là yêu. Nếu tiếp tục đẩy đà thì yêu nhưng không thì vẫn cứ gắn bó như là bạn tâm giao vậy.

1 trong 2 có thể đơn phương người còn lại nên mới chấp nhận ở trong mối quan hệ bạn bè. chứ theo cá nhân mình thì đây là mối quan hệ kiểu em gái mưa/anh trai mưa trong truyền thuyết ấy

Trên tình bạn dưới tình yêu là gì?

Cộng đồng noron trả lời với nha!