Trình bày cách viết phương trình tiếp tuyến khi biết hệ số góc k

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

* Hệ số góc k của tiếp tuyến chính là . Vậy khi bài toán cho hệ số góc k thì ta sẽ đi giải phương trình sau: với là hoành độ tiếp điểm. Giải phương trình này các bạn sẽ tìm được , từ đó sẽ tìm được . Vậy là bài toán được giải quyết. Phương trình tiếp tuyến có dạng: Với dạng toán này trong nhiều trường hợp người ta không cho cụ thể hệ số góc là bao nhiêu nhưng lại cho thêm dữ kiện để tìm hệ số góc. Vậy dữ kiện thông thường là như nào? Dạng 1: Biết tiếp tuyến song song với đường thẳng có phương trình Khi đó tiếp tuyến có hệ số góc Dạng 2: Biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng có phương trình . Khi đó tiếp tuyến có hệ số góc
Trả lời
* Hệ số góc k của tiếp tuyến chính là . Vậy khi bài toán cho hệ số góc k thì ta sẽ đi giải phương trình sau: với là hoành độ tiếp điểm. Giải phương trình này các bạn sẽ tìm được , từ đó sẽ tìm được . Vậy là bài toán được giải quyết. Phương trình tiếp tuyến có dạng: Với dạng toán này trong nhiều trường hợp người ta không cho cụ thể hệ số góc là bao nhiêu nhưng lại cho thêm dữ kiện để tìm hệ số góc. Vậy dữ kiện thông thường là như nào? Dạng 1: Biết tiếp tuyến song song với đường thẳng có phương trình Khi đó tiếp tuyến có hệ số góc Dạng 2: Biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng có phương trình . Khi đó tiếp tuyến có hệ số góc