Trình bày dân cư vùng Kyushyu

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Dân số vùng Kyushyu là hơn 13 triệu người, chiếm 10,6% dân số của Nhật. - Dân cư phân bố không đều. Fukuoka có tổng số dân nhiều nhất( 5102000 người). Tỉnh Saga có dân số ít nhất ( 833000 người- chỉ bẳng 1/6 Fukuoka). -Chênh lệch mật độ dân số lớn: ở Fukuoka là 1023ng/ km2 thì ở Miyazaki chỉ có 143ng/km2. Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi - Tỉ lệ người trên 65 tuổi gấp 2 lần số người dưới 15 tuổi => Nhật Bản nói chung cũng như vùng Kyushu nói riêng phải đối mặt với thực trạng già hóa dân số nhanh chóng .
Trả lời
Dân số vùng Kyushyu là hơn 13 triệu người, chiếm 10,6% dân số của Nhật. - Dân cư phân bố không đều. Fukuoka có tổng số dân nhiều nhất( 5102000 người). Tỉnh Saga có dân số ít nhất ( 833000 người- chỉ bẳng 1/6 Fukuoka). -Chênh lệch mật độ dân số lớn: ở Fukuoka là 1023ng/ km2 thì ở Miyazaki chỉ có 143ng/km2. Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi - Tỉ lệ người trên 65 tuổi gấp 2 lần số người dưới 15 tuổi => Nhật Bản nói chung cũng như vùng Kyushu nói riêng phải đối mặt với thực trạng già hóa dân số nhanh chóng .