Trình độ chuyên môn đào tạo ngành tâm lý học của trường đại học Việt Nam liệu có chuyên sâu để tâm lý học phát triển?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

tâm lý học

hiện nay ngành tâm ly học ở nước ta cũng rất chuyên sâu và phát triển đấy bạn.

Trả lời

hiện nay ngành tâm ly học ở nước ta cũng rất chuyên sâu và phát triển đấy bạn.

Theo mình nghĩ thì ngành này đào tạo tại Việt Nam sẽ không bằng các nước khác. Còn về chuyên môn vì mình chưa học nên cũng không rõ.

Về đào tạo chuyên sâu trong trường đại học thì mình không rõ lắm. Nhưng về xã hội thì mình nghĩ là đang phát triển nhưng không bằng các nước tiên tiến.

Điển hình, trong cuộc sống chắc chắn ai cũng sẽ có lúc gặp áp lực về mặt tâm lý và tinh thần. Nhưng gần như rất ít người tìm đến chuyên gia tâm lý cũng như rất như các dịch vụ về tư vấn tâm lý mà chủ yếu là tâm sự với người thân, bạn bè. Mặc dù, lời tư vấn nhận được giống như xố số vậy. Dẫu ta biết rằng chỉ cần một tác động nhỏ lúc đó có thể làm thay đổi cả cuộc đời con người nhưng gần như ở Việt Nam tâm lý học còn rất xa vời.

Không
Theo e thì có ạ